سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه


بگو... بسم الله الرحمن الرحیم

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست...

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

درآمدی بر علم نشانه شناسی:

 گفتاری از دکتر احمد پاکتچی

 

مقدمه

نام علم semiatics  است. برای اولین بار در علوم انسانی در اواخر قرن نوزدهم بکار رفت. قبل از آن در نوشته های پزشکی به معنای شناسایی علامت های بیماری بکار رفته بود. این نام از ریشه یونانی semeion  به معنای نشانه و علامت گرفته شده است. اگر ما فرض کنیم که اموری هستند که علامت و نشانه اند، اولین سوالی که پیش می آید این است که نشانه و علامت چه چیزی هستند. کلمه ی نشانه همواره باید مضاف الیه باشد، چیزی نشانه چیزی باشد. در واقع نشانه یک دالی است که بر یک مدلولی دلالت می کند. بنابراین در پس هر نشانه یک رابطه دال و مدلولی وجود دارد مثل یک چراغ قرمز که دلالت دارد بر این که «بایست». ما نمی توانیم نشانه ای را فرض کنیم که بر چیزی دلالت نمی کند.

هرمنوتیک چیست؟

۲۸
شهریور

چیستی هرمنوتیک

فصل اول کتاب درآمدی بر هرمنوتیک 

 حجت الاسلام دکتر احمد واعظی

1.     درآمد

هرمنوتیک به عنوان شاخه ای مستقل در حوزه تفکر بشری است.

هرمنوتیک قرن بیستم و تأثیر دستاوردهای فکری آن بر دیگر حوزه های دانش، سوالات و پرسش های تازه در عرصه های دیگر دانش به وجود آورد.

حوزه های متأثر مانند: فلسفه، الهیات، نقد ادبی، علوم اجتماعی، فلسفه علم و...

هرمنوتیک به عنوان شاخه ای از دانش به حجمی از تفکر اشاره و دلالت دارد که تحت عناوین گسترده و متنوع و ناهمگون بررسی می شود و به زمینه های متنوع تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و نظری گسترش یافته است.