سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه


بگو... بسم الله الرحمن الرحیم

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست...

۴ مطلب با موضوع «زبان عربی» ثبت شده است

کتاب فقه الحدیث (مباحث نقل به معنا)

بخش اول: مباحث پیشینی

فصل1: تبیین مفاهیم

1-    چیستی فقه الحدیث

2-    نقش لفظ در نقل حدیث

3-    چیستی نقل به معنا

فصل2: ویژگی های زبان حدیث و نقل به معنا

جزواتی از برخی سرفصل های قواعد عربی

همچون (اختصاص، استثناء، اشتغال، مفاعیل، نائب فاعل، تمییز و...)

این جزوات توسط یکی از دوستان دوره دکتری آماده شده است.

دریافت
حجم: 2.01 مگابایت

جزوه نوشته شده توسط دوست عزیزم آقای ثقفیان حدود 250 صفحه است. بحث از اول الفیه هست تا پایان تمییز