سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه


بگو... بسم الله الرحمن الرحیم

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست...

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

کتاب فقه الحدیث (مباحث نقل به معنا)

بخش اول: مباحث پیشینی

فصل1: تبیین مفاهیم

1-    چیستی فقه الحدیث

2-    نقش لفظ در نقل حدیث

3-    چیستی نقل به معنا

فصل2: ویژگی های زبان حدیث و نقل به معنا

فصل دهم: تحریف در مقیاس کلمات


تصحیف مبتنی بر نقطه

درباره نوشتار عربی در سده‌های نخست هجری، این نکته روشن است که نقطه در آغاز،در این خط وجود نداشته و با وجود آغاز کاربرد نقطه از اواخر سده نخست هجری، تا سده پنجم هجری همچنان استفاده از نقطه در نوشتار محدود بوده است. اگر حرف عربی را با حذف نقطه‌ها در نظر بگیریم، کلاً 15 حرف پایه وجود دارد که باید همه نیاز خط عربی را تأمین کند؛ از این میان 6 پایه یگانه و 9 پایه مشترک هستند و 13 حرف با نقطه ساخته شده‌اند، بنابر این مسأله نقطه‌گذاری به دو شکل در مواجهه با نسخه‌های کهن، منجر به تغییر حروف می تواند بشود، بر این اساس مثال هایی در باب تبادل‌های نقطه‌ای در کتاب زده شده است (عروس/عروش تنعر/تیعر تختموا/تخیموا و...- دغر/ذعر رمازه/زماره و...)


تصحیف مبتنی بر پایه حروف

طیف گسترده‌ای از تصحیفات رخ داده در احادیث از حد جابجایی نقطه فراتر رفته و در آن پایه حروف به سبب شباهت به یکدیگر تبدیل شده اند،