سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه


بگو... بسم الله الرحمن الرحیم

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست...

کتاب فقه الحدیث (مباحث نقل به معنا)

پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۰۱ ب.ظ

کتاب فقه الحدیث (مباحث نقل به معنا)

بخش اول: مباحث پیشینی

فصل1: تبیین مفاهیم

1-    چیستی فقه الحدیث

2-    نقش لفظ در نقل حدیث

3-    چیستی نقل به معنا

فصل2: ویژگی های زبان حدیث و نقل به معنا

1-    گونه‌های عربی و زبان حدیث

2-    تنوع گویش‌ها و زبان حدیث

3-    مسائل خاص زبان حدیث در مقایسه با قرآن

فصل3: چالش تاریخی در نقل به معنا

1-    چالش‌های عمومی دو سده نخستین

a.     قرائات تفسیری و نقل به معنا

b.     نسبت لحن و اعراب با نقل به معنا

c.     نقل با تردید در لفظ

d.     اخبارِ رب حامل فقه و رب مُبَلِّغٍ

2-     نقل به معنا در دوره صحابه و تابعین

a.     مواضع در دوره صحابه

b.     مواضع در دوره تابعین

                                                           i.      حوزه بصره

                                                      ii.      حوزه کوفه

                                                 iii.      حوزه‌های حجاز

                                                      iv.      حوزه‌های شام

3-    مباحث در سده‌های دوم و سوم هجری

a.     حوزه‌های عراق

b.     حوزه‌های حجاز

c.     حوزه‌های ایران

4-     مباحث در سده‌های چهارم تا ششم هجری

a.     محافل امامیه

b.     محافل حدیثی اهل سنت

c.     محافل اصولیان شافعی

d.     محافل اصولیان حنفی

e.     دیگر محافل اصولی

f.     رویکرد ادیبان به نقل به معنا

5-    مباحث در سده‌های میانه و متأخر هجری

a.     محافل امامیه

b.     محافل اهل سنت

فصل4: تحقق نظریات  در عمل

1-    علل و انگیزه‌های نقل به معنا

2-    نگرانی‌های نقل به معنا

3-    گونه‌شناسی نظریه ها بر اساس خاستگاه

بخش دوم: تبیین ترجمه‌شناختی نقل به معنا

فصل5: نقل به معنا به مثابه ترجمه

1-    نقل به معنا و ترجمه درون‌زبانی

2-    دستاوردهایی دیگر در نظریه ترجمه

فصل6: نظریه و عمل نقل به معنا

 

فصل7: ویژگی های زبان متون مقدس

1-    چالش همگانی بودن و فرهنگی بودن

2-    چالش متشابهات و چندمعنایی

3-    چالش روزمرگی و متمایز بودن

4-    لفظ اصلی به مثابه حقیقت

فصل8: سنت‌های معادل‌یابی و نقل حدیث

1-    الگوهای ساده

2-    الگوهای ترکیبی

بخش سوم: مسائل هم‌ارزی در سطح واژه

فصل9: هم‌ارزی و روابط صرفی

1-    گشتار اسمی اسمی

a.     گشتار هم‌ریشه‌های مترادف

                                                           i.      گشتار میان مصادر

                                                      ii.      گشتار میان صفات مشتق

                                                 iii.      نقش اسم‌های جامد در گشتار

b.     گشتار مفرد/جمع و جمع/جمع

c.     گشتار مصدر و وصف

2-    گشتار فعلی فعلی

a.     گشتار مفرد و جمع

b.     گشتار فَعَلَ و یَفعلُ

c.     گشتار با رکن ثلاثی مزید

3-    گشتار اسمی فعلی

a.     گشتار مصدر و فعل

b.     گشتار فعل و وصف

فصل10: روابط معنایی بر پایه‌ی دامنه

1-    واژه‌های مترادف و نقل به معنا

a.     نمونه‌های سنتی ترادف در نقل به معنا

b.     ترادف بیشینه

c.     ترادف جانبی

d.     نسبت والا و نازل در ترادف

e.     نسبت تابو و کنایه در ترادف

f.     ترادف به شرط انفراد

2-    شمول معنایی و نقل به معنا

a.     بحث زمینه‌ای

b.     شمول رده‌ای در اسماء

c.     شمول مؤلفه‌ای در اسماء

d.     شمول رده‌ای در افعال

e.     شمول مؤلفه‌ای در افعال

f.     شمول در حد ابهام

                                                           i.      در حیطه اسماء

                                                      ii.      در حیطه افعال

3-    همپوشی معنایی و نقل به معنا

a.     همپوشی معنایی در اسماء

b.     همپوشی معنایی در افعال

فصل11: روابط معنایی فراتر از دامنه

1-    رابطه جزء و کل

a.     بحث زمینه‌ای

b.     جزء و کل به معنای اخص

c.     رابطه تکه توده

d.     رابطه عضو مجموعه

e.     جزء و کل همنام در نقل به معنا

2-    رابطه مجاورت

a.     تلازم دو سویه

b.     تلازم یک سویه

c.     تلاؤم

                                                           i.      تلاؤم غالب دو سویه

                                                      ii.      تلاؤم غالب یک سویه

                                                 iii.      تلاؤم محدود

                                                      iv.      تلاؤم در ترکیب و شرایط خاص

3-    رابطه مشابهت

a.     بحث زمینه‌ای

b.     مشابهت کلی و محدود

c.     تشبیه عادی و مقلوب

4-    رابطه میان واژه‌های متباین

a.     بحث زمینه‌ای

b.     تباین تقابل

c.     تباین توزیعی

d.     تباین نامربوط

فصل12: روابط نحوی در گشتار

1-    گشتار معرفه و نکره

2-    گشتار میان معرفه‌ها

a.      گشتار میان حرف تعریف و اضافه

b.     گشتار میان علم و اضافه

3-    وجود یا عدم اضافه

فصل13: روابط تحققی کاربردی

1-    گشتار در حوزه واژه قاموسی

2-    گشتار در حوزه اصطلاح

a.     گشتار اصطلاح و لغت

b.     گشتار میان دو اصطلاح متشرعه

c.     گشتار اصطلاحات و باورهای فرقه‌ای

3-    گشتار لغت و اسم خاص

4-    گشتار معنا و مصداق

5-    گشتار مرجع و ضمیر

a.     اسم عام و ضمیر

b.     اسم خاص و ضمیر

c.     گشتار دو ضمیر

d.     گشتار ذکر و حذف ضمیر

فصل14: روابط تاریخی

1-    گشتار قدیم و جدید

a.     بحث زمینه‌ای

b.     گشتار میان عربی کهن و عربی کلاسیک

c.     گشتار میان عربی قرآنی و عربی کلاسیک

d.     گشتار میان کاربرد کهن و کاربرد کلاسیک

2-    گشتار بر مبنای اشتقاق کبیر

3-    گویش‌ها و روابط معنایی

بخش چهارم: مسائل هم‌ارزی در سطح جمله

فصل15: گشتارهای نحوی شکلی

1-    گشتار نحوی در روابط همنشینی

2-    گشتار در ساخت کلی جمله

3-    گشتار میان صرف‌های مختلف فعل

a.     گشتار میان معلوم و مجهول

b.     تأویل به مصدر

4-    گشتار خبر و انشاء

5-    گشتار نحوی میان ترکیب‌های اسمی

6-    عملگرهای منطقی در جمله

a.     فرم‌های مربوط به شرط

b.     فرم‌های مربوط به حصر

c.     فرم‌های مربوط به سور

d.     فرم‌های مربوط به وجه

فصل16: گشتارهای معنایی خاص

1-    گشتار بر اساس روابط معنایی

a.     فرم نفی در نفی

b.     رابطه شمول

c.     رابطه مجاورت و مشابهت

d.     تعلیق معنا در تباین

e.     گشتار بر مبنای استلزام

f.     گشتار بر مبنای تداعی

2-    گشتار لفظ بسیط و لفظ مرکب

a.     فعل ساده و فعل ترکیبی

b.     شرح لفظ به مثابه نقل به معنا

                                                           i.      بحث زمینه‌ای

                                                      ii.       مشترک در الفاظ شارح و مشروح

                                                 iii.      مجاورت معنایی در یک مؤلفه

                                                      iv.      توضیح لغوی به مثابه نقل به معنا

                                                           v.      گشتار تحققی به مثابه نقل به معنا

1.      درک عرفی و گشتار تحققی

2.      گشتار تحققی، تاریخ و فرهنگ

3.      چالش اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری

4.      گشتار تحققی و باورهای دینی

                                                      vi.      تفسیر تأویلی به مثابه نقل به معنا

فصل17: گشتارهای نشانه‌شناختی

1-    نقل به معنا و جایگاه ناقل در روایت

2-    گشتار میان بافت و اصل کلام

3-    گشتار در الگوی تخیل و صورتبندی آن

 


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی